Author ultrafiltracja Page

Profile name: ultrafiltracja

  • Posted: 7 Live Articles

Author Articles List

Filtry dzbankowe Dafi

Wiele osób myli oczyszczanie wody z dzbankami filtrującymi firmy Dafi. Ci, co pierwszą przygodę z filtracją wody w domu mają już za sobą na pewno wiedzą jak mylne jest założenie, że filtry do wody to jedynie dzbanki filtracyjne Dafi. (more...)

Dzbanki filtracyjne Brita

Wiele osób utożsamia filtry do wody z filtrami dzbankowymi Brita. Ci, który swą pierwszą przygodę z filtracją wody w kuchni mają za sobą zapewne zdają sobie sprawę jak nieprawdziwe jest założenie, iż filtry do wody to właśnie dzbanki filtracyjne Brita. (more...)

Niezawodne zmiękczacze

Zmiękczacze są hydraulicznymi urządzeniami przepływowymi, których zadaniem jest redukcja twardości wody poprzez eliminację z niej albo też redukcję liczby kationów wapnia i magnezu (ich istnienie jest wyznacznikiem do ocenienia tak zwanej twardości ogólnej). Najprostsze zmiękczacze wody to filtry przepływowe uzupełnione złożem zmiękczającym (żywicą kationitową) albo specjalnym wkładem zmiękczającym.

Mechaniczny wkład do filtra do wody

Wkłady do filtrów do wody to możliwe do wymiany opakowania jedno- lub wielorazowe zawierające złoża filtrujące, których zadaniem jest oczyszczanie przepływającej wody pod kątem konkretnych parametrów. Takie wkłady do filtrów do wody stosowane są zazwyczaj w mniejszych filtrach, stosowanych w biurach czy domach. Obecnie w ofercie firm znajduje się asortyment wkładów filtracyjnych o rożnych przeznaczeniach. Pop

Membrana RO Vontron 75 GPD

Filtry RO popularnie zwane jako osmoza złożone są z wielu elementów filtracyjnych, które razem dają wysoką czystość zdezynfekowanej wody. Jedne z tych elementów to membrany RO. (more...)

Odwrócona osmoza RO5

Filtry osmotyczne oparte są na zjawisku istnienia zróżnicowania ciśnienia pomiędzy cieczami o różnych stężeniach odseparowanymi błoną półprzepuszczalną. To mówiąc językiem fachowym ciśnienie osmotyczne. Ze względu na stosunkowo niewielkie dysproporcje ciśnień w zjawisku odwrócona osmoza opiera się na cyklu odwrotnym, w którym występuje źródło ciśnienia z zewnątrz (ciśnienie sieci wodociągowej). W

Sposób dezynfekcji wody

Dezynfekcja wody to proces złożonej filtracji wody, którego zadaniem jest doprowadzenie tej wody do określonych własności bakteriologicznych oraz fizykochemicznych. W procesie dezynfekcji wody wykorzystywane są zarówno zjawiska fizykochemiczne (wymiana jonowa) jak też zjawiska mechaniczne (separacja). Woda po obróbce na filtrach do wody potrafi spełniać najsurowsze oczekiwania dotyczące klasy wody technicznej jak i spożywczej. Pows

Select Language:

en es fr it
de pt sv da
no fi nl ru
ja pl tr el