Report this Article

SUISSE BANK PLC: Ürünler ve hizmetler


  • Comments 0

SUISSE BANK PLC halka açık bir banka değildir ve sadece kendi hissedarları için çalışır. İş anlaşmalarınızı tam ihtiyaçlarınıza uygun biçilmiş hizmetler sunan banka enstrümanlarını hazır tutarak kolaylaştırmak için SUISSE BANK PLC’NİN ticaret uzmanları devamlı hazırdır. Garantileri, kefaletler.

Banka garantisi bir bankanın veya kredi kuruluşunun belirli şartlar yerine getirildiğinde yaptığı soyut bir ödeme vaadidir. Belirli bir durum meydana geldiğinde banka garantiyi üstlenir. Bu bir banka garantisinde vuku bulacak veya bulmayacak mümkün olan bir başarı veya muhtemel bir zarardır. Garantinin lehine olduğu şahsa bir zarar geldiğinde banka devreye girer, çünkü ya olumsuz veya zarar verici bir olay olmuştur veya hedeflenen bir başarı yerine gelmemiştir. Banka, banka garantisi için bir hak talebinde ödemek zorundadır.
Banka garantisinin anlam ve gayesi esas olarak ya kendisini sözleşmeden oluşan mesuliyetin yerine getirilmemesine veya sözlenildiği gibi yerine getirilmemesine karşın güvenceye almaktır ve böylece muhtemel bir zarara karşı güvencede olmaktır, ya da herhangi bir işin olumsuz gidiş riskini karşılamaktır. Banka garantisi bir ödeme aracı değil, 1950′li yıllardan beri esas olarak basit kullanımından ve nispeten düşük masraflarından ötürü memnuniyetle brokerlerden tavsiye edilen ve tüccarlar ve proje yürütenler tarafından kullanılan dış ticarette bir güvence aracıdır.
En sık kullanılan çeşitleri ihale garantisi, yerine getirme garantisi, teslimat garantisi veya ödeme garantisidir.
Banka garantisi banka için soyut bir mesuliyettir, çünkü prensip olarak dış ticaret partneriyle yaptığı işe esas olan ödeme mesuliyetine karşı itiraz edemez.
Bu bağlamda garanti vaadinin soyutluğundan bahsedilir. Banka garantisinin soyut şekillendirilmesinin sebepleri özellikle garanti veren bankanın esas teşkil eden hukuki ilişkiye katılmamasıdır. Banka garantisini talep edenle lehtar arasındaki sözleşilen işin yerine getirilmesi, hedefleri ve mesuliyetlerinden ötürü çıkar çatışmasında banka sadece garanti şartlarına göre hareket eder.
Finans kurumu tarafından bir üçüncüye karşı yazılı olarak sözleşilen bir risk üstlenme olan bir kefalet sıkça aval olarak ta tanımlanır. Aval, kefil olan finans kurumu açısından sözleşme taraftarlarının belirtilen durumda avalın lehtarının lehine müşterinin yerine finans kurumunun yapacağı bağımlı bir ödeme vaadidir.
Müşteri finans kurumunun güvenirliği üzerinden kredibilite avantajı elde eder, sermayesini bağlamamış olur ve likidite avantajı elde eder.
En çok yaygın kefalet şekilleri şunlardır:
•    Teminat avali
•    Yerine getirme avali
•    Peşinat avali
•    Kira avali

Ticari finansmanlar ticari işlemleriniz için açık krediden daha iyi şartlara kaynak bulmanızı sağlar. Ticari finansmanlar yurt içi alacakları ve ihracat alacaklarını teslimden kısa süre sonra serbest kaynaklara dönüştürmeyi de kapsar. Sigortalı alacakların sabit gerçekleştirme tarihleri vardır ve gayrimenkullere nispeten kolaylıkla likiditeye çevrilir. Alacakların satışı bilançoyu değiştirebilir ve çeşitli şekilde kullanabileceğiniz ek finans kaynaklarına ulaşma imkânı sunar.

Contact Address
[email protected]
WOLFGANG ZULAUF
SUISSE BANK PLC
53 Davies Street
London
W1K 5JH
United Kingdom
+44 (0) 20 3159 5052
To know more info https://www.suissebank.com/tr/homepage/  visit here.

Share

fargo suisse bank Article's Source: http://articles.org/suisse-bank-plc-urunler-ve-hizmetler/
Author:


  • Posted On April 23, 2012
  • Published articles 4

Post Comment

 

Select Language:

en es fr it
de pt sv da
no fi nl ru
ja pl tr el