Report this Article

UFRS


 • Comments 0

UFRS EĞİTİM KONULARI

 • TMS 1 Mali Tabloların Sunumu
 • TMS 2 Stoklar
 • TMS 7 Nakit Akım Tabloları
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
 • TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • TMS 12 Gelir Vergisi
 • TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 17 Kiralama Sözleşmeleri
 • TMS 18 Hasılat
 • TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
 • TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • TMS 24 İlişkili Taraflar
 • TMS 27, 28, 31 ve TFRS 3 Konsolide Mali Tablolar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve İş Birleşmeleri
 • TMS 32 ve 39 Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi ve Açıklamalar, Kayda        Alma ve Ölçüm, TFRS 7 Finansal Araçlar: Dipnotlar
 • TMS 34 Ara Dönem Mali Tablolar
 • TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • TMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
 • TMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar
 • TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
 • TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
 • TFRS 5 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • UFRS
Share

oyun6 Article's Source: http://articles.org/ufrs/
Author:


 • Posted On April 18, 2012
 • Published articles 9

Post Comment

 

Select Language:

en es fr it
de pt sv da
no fi nl ru
ja pl tr el